Welkom op de SANUS website. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door het gebruik van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht om, met onze discretie, op elke gewenst moment delen in deze voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Privacy

Please review our Privacy Policy to understand the privacy practices which also govern your visit to our website.

Quality of Information

The information on this website is provided in good faith but only for general information purposes. Despite SANUS’ efforts to provide accurate information, it is not possible to completely ensure that all information is constantly kept updated, accurate, correct, and complete. The materials contained on this website may contain technical inaccuracies, errors and omissions. AS SUCH, SANUS DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR, MAKE ANY REPRESENTATION OF, OR GIVE ANY WARRANTY AS TO THE CURRENCY, ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON THIS SITE, AND UNDERTAKES NO OBLIGATION OR COMMITMENT TO UPDATE ANY OF THE INFORMATION ON THIS WEBSITE.

Proprietary Information

This website may contain proprietary notices and copyright information, the terms of which must be observed and followed. SANUS does not wish to receive confidential or proprietary information of others through our website. By sending any information or material through our website, such information will be deemed NOT to be confidential.

Copyrights

All content included on this website is the property of SANUS and protected by United States and international copyright law, both as a collective work and compilation, all rights reserved.

Recensies

Door volledige toegestaande mate van de toepasselijke wetgeving, verwerpt SANUS zich van aansprakelijkheid voor eventuele beoordelingen gepost op de website.

Trademarks

Trademarks SANUS bezit diverse dienst-en handelsmerken, waarvan vele zijn geregistreerd in een of meerdere landen, alle rechten voorbehouden. DEZE MERKEN dienen niet te worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANUS systemen.

Andere handelsmerken en dienstmerken verwezen op deze site zijn eigendom van hun respectieve eigenaren of leveranciers, alle rechten voorbehouden. Een verwijzing naar een bedrijf, product, dienst of publicatie houdt niet in dat dit een goedkeuring of aanbeveling van dat bedrijf, product, dienst of publicatie is.

Alle producten binnen deze website, tenzij anders is aangegeven, zijn handelsmerken van SANUS

Links naar andere websites en services

SANUS heeft geen controle over de beschikbaarheid of de inhoud van de websites verbonden aan onze website. We raden u aan om de voorwaarden voor het gebruik van deze websites te lezen om vertrouwd te raken met hun praktijken en overeenkomsten

Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De gegevens op deze website en GERELATEERDE MEDEDELINGEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS voor informatieve doeleinden. SANUS geeft GEEN enkele VERKLARINGEN OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OR IMPLICIET , OP DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, inhoud, materialen of producten op deze website. U gaat UITDRUKKELIJK AKKOORD met het feit DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP UW EIGEN RISICO is.

Door volledige toegestaande mate van de toepasselijke wetgeving, verwerpt SANUS SYSTEMEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. SANUS SYSTEMEN GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, DE SERVERS, OF VERSTUURDE EMAIL vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. SANUS SYSTEMEN ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF OP ENIGE ANDERE HYPER-linked WEB SITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, ENIG WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM, ZELFS INDIEN SANUS UITDRUKKELIJK IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJKE VOOR ALLE KOSTEN VAN DE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF VERBETERING.

IN BEPAALDE STAAT WETGEVINGEN ZIJN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN . INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN ZIJN ENKELE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGen OP DEZE PAGINA NIET OP U VAN TOEPASSING.

Toepasselijk recht

Door gebruik te maken of het bezoeken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Minnesota de voorwaarden van gebruik en eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen u en SANUS zullen bepalen.

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless SANUS, its affiliates, and their respective directors, officers, employees and agents from and against all claims and expenses, including attorney’s fees, arising out of your use of this website.

Questions

For any questions or comments regarding SANUS' Legal Statement or website, please contact us.